חפש

קיצורים באנגלית בצ'אטים ותגובות ברשתות החברתיות

 המילון הגדול של ראשי תיבות וקיצורים מקובלים בצ'אטים, פורומים וקבוצות דיון באנגלית.
התרגום נכתב בלשון זכר, אך כמובן שהכוונה היא גם לנקבה. נשמח לקבל משוב, קיצור חדש או הצעה חדשה לתרגום.
קיצור משמעות תרגום 
2DAY Today היום
2morrow Tomorrow מחר
ADN Any day now  בכל יום מעכשיו                                                             
AFAIK As far as I know  ככל שאני יודע

AFK Away from keyboard הרחק מהמקלדת 
ARE Acronym-rich environment  סביבה עשירה בראשי תיבות
ASAP As soon as possible בהקדם האפשרי
A/S/L? Age/sex/location? גיל/מין/מיקום? 
B4 Before לפני
B4N Bye for now  להתראות בינתיים
BAK Back at the keyboard  חזרתי למקלדת
BBIAB Be back in a bit  אחזור תוך שניה (תרגום חופשי לרוח הדברים)             
BBL Be back later  אחזור מאוחר יותר
BEG Big evil grin  גיחוך גדול מרושע
BF Boyfriend חבר (בן זוג)
BFD Big fucking deal  בזלזול: "ממש עניין גדול"
BFN Bye for now  להתראות לבינתיים
BG Big grin  גיחוך גדול
BIOYIOP Blow it out your I/O port
BL Belly laughing  צחוק מהבטן
BOTEC Back-of-the-envelope calculation
BRB Be right back  מייד אחזור
BRO Brother אח
BT But אבל
BTA But then again  אבל אז שוב
BTW By the way  דרך אגב
BWL Burst With Laughter  התפרצות צחוק          
BWTHDIK But what the heck do I know…?  אבל מה לעזאזל אני יודע?

C see לראות/רואה
CIBM Could it be magic? הייתכן שזה קסם?
CU See you  להתראות
CUIAL See you in another life להתראות בחיים אחרים
CUL See you later  להתראות מאוחר יותר
CUL8ER See you later  להתראות מאוחר יותר
CYA Cover your ass  כיסוי תחת
CYO See you online  להתראות און ליין
CUT See you tomorrow להתראות מחר
D8 Date דייט
DAE Dreams are empty חלומות הם ריקים
DBA Doing business as  עושה עסקים כמו
DK Don't Know לא יודע
DGAF Don't give a fuck
DFLA Disenhanced four-letter acronym 
DL Dead Link  קישור מת
DIY Do it yourself עשה זאת בעצמך
DIKU Do I know you?  האם אני מכיר אותך?
DITYID Did I tell you I'm distressed?  האם אמרתי לך שאני מוטרד?
DM Direct Message הודעה ישירה
DTRT Do the right thing עשה את הדבר הנכון
DQMOT Don't quote me on this  אל תצטט אותי בזה
DUKWIM Do you know what I mean? את.ה יודע.ת למה אני מתכוון?
DWBE Don't worry be happy אל תדאג, תהיה שמח

EG Evil grin  גיחוך מרושע
EMFBI Excuse me for butting in  סלח לי על ההתערבות
EOM End of message  סוף ההודעה
EOT End of thread  סוף הדיון
ETLA Extended three-letter acronym that is, an FLA  הרחבה של ראשי תיבות בעלי ארבע אותיות
F8 Fate גורל
F2F Face to face  פנים מול פנים
FAQ Frequently-ask questions  תשובות לשאלות נפוצות
FISH First in, still here  ראשון בפנים, עדיין כאן
FLA Four-letter acronym  ראשי תיבות בעלי ארבע אותיות
FMTYEWTK Far more than you ever wanted to know  הרבה יותר מאשר רצית לדעת אי פעם
FOMCL Falling off my chair laughing  נופל מהכיסא מרוב צחוק
FUBAR Fucked up beyond all repair or recognition
FUD Fear, Uncertainty, and Doubt  פחד, חוסר ודאות וספק
FWIW For what it's worth  בשביל מה זה טוב
FYI For your information  לידיעתך
G Grin  גיחוך
G2G Got to go  צריך ללכת
GA Go ahead  קדימה
GAL Get a life  השג לך חיים
GD&R Grinning, ducking, and running  מגחך, מתכופף ורץ
GF Girlfriend חברה (זוג)
GG Good game משחק טוב
GIWIST Gee, I wish I'd said that  יו, הלוואי והייתי אומר את זה
GMTA  Great minds think alike  מוחות גדולים חושבים דומה
GOL Giggling out loud  מגחך בקול רם
GOOH Get out of here לך מכאן (בסלנג: "אתה לא רציני")
GR8 Great נהדר
GTRM Going to read mail  הולך לקרוא דואר

KOTC Kiss on the cheek  נשיקה בלחי

KOTL

Kiss on the lips
נשיקה על השפתיים
KWIM? Know what I mean?  מבין למה אני מתכוון?
L8 Late מאוחר
L8R Later  מאוחר יותר
LG Lovely Greeting ברכות נחמדות
LD Later, dude  מאוחר יותר, חבר
LDR Long distance relationship מערכת יחסים מרחוק
LLTA Lots and lots of thunderous applause  הרבה הרבה מחיאות כפיים רועמות
LMAO Laugh(ing) My Ass Off  צוחק….
LMHO Laugh my head off צוחק 
LMLYG Let Me Let You Go  תן לי לתת לך ללכת
LOL Laugh(ing) Out Loud  צוחק בקול רם
LTM Laugh to myself  צוחק לעצמי
LTNC Long time no see הרבה זמן לא התראינו
LTR Long-term relationship  יחסים לטווח ארוך
LULAB Love you like a brother  אוהב אותך כמו אח
LULAS Love you like a sister  אוהב אותך כמו אחות
M8 Mate זוג/ חבר 
MC Merry Christmas חג מולד שמח
MG Many Greetings הרבה ברכות
MM Mail Me שלח לי דואר
MorF Male or female  זכר או נקבה
MOSS Member of the same sex  חברים מאותו מין
MOTOS Member of the opposite sex  חברים מהמין השני
MU Miss you מתגעגע אליך
MUSM Miss you so much  מתגעגע אליך כל כך
MVP Most Valuable Player
N4E Never forever אף פעם לנצח, לעולם לא
NA No Access אין גישה
NC No Comment אין תגובה
NM Not much  לא כל כך
NN Nothing New שום דבר חדש
NFG No fucking good  לא טוב
NFW No feasible way or no fucking way  בשום פנים ואופן
NIFOC Naked in front of computer  ערום מול המחשב
NP or N/P No problem  אין בעיה
NRN No response necessary  אין צורך בתגובה
NSN Never say never לעולם אל תגיד לעולם לא

O4U Only for you רק בשבילך
OIC Oh, I see  או, אני רואה
OLL Online love  אהבה און ליין
OMG Oh my god אוי אלוהים שלי
OTF Off the floor נפלתי  על הרצפה
OTOH On the other hand  מצד שני
OTTOMH Off the top of my head  לא בראש מעייני
PANS Pretty awesome new stuff   חומר נפלא חדש
PCMCIA People can't master computer industry acronyms  אנשים לא יכולים להתמחות בתעשיית ראשי התיבות במחשב
PEBCAK Problem exists between chair and keyboard  קיימת בעיה בין הכיסא למקלדת
PIBKAC Problem is between keyboard and chair  בעיה בין המקלדת לכיסא
PITA Pain in the ass  קוץ בישבן
PLS Please בבקשה
PMFJIB Pardon me for jumping in but…  סלח לי על ההתערבות אבל…
::POOF:: Goodbye (leaving the room  להתראות (עוזב את החדר)
POS Parent over shoulder  הורה מעבר לכתף (נא לשנות נושא)
POTS Plain old telephone service  שירות הטלפון הפשוט והישן
PU That stinks!  זה מסריח!

TAFN That's all for now  זה הכל לבינתיים
TANSTAAFL There ain't no such thing as a free lunch  אין ארוחה חינם
TFH Thread from hell  דיון מהגיהנום
TGIF Thank God it's Friday  תודה לאל שהיום יום שישי
THX Thanks  תודות
THO Though למרות
TIA Thanks in advance   תודה מראש
TIO Turn it off תכבה את זה
TL;DR Too long ; didn't read ארוך מדי לא קראתי
TLA Three-letter acronym  ראשי תיבות בעלי שלוש אותיות
TLK2UL8R Talk to you later  אדבר איתך מאוחר יותר
TMI Too much information  יותר מדי מידע
TOPCA Til our paths cross again   עד שדרכינו יצטלבו שוב
TPTB The powers that be
TTFN Ta-Ta for now
TTT Thought that, too   חשבתי כך גם כן
TTYL Talk to you later  אדבר איתך מאוחר יותר
TU Thank you  תודה לך
U You את.ה
U4E You forever את.ה לנצח
UAPITA You're a pain in the ass  אתה קוץ בישבן
UR Your שלך
UW You're welcome  אתה מוזמן
VBG Very big grin  גיחוך גדול מאד
WDALYIC Who died and left you in charge?  מי מת והשאיר לך את האחריות?
WFM Works for me  עובד בשבילי
WIBNI Wouldn't it be nice if  האם זה לא יהיה נחמד אם…
WRT With respect to  בכבוד ל…
WT? What/who the ?  מה / מי ה…?
WTFO What the Fuck! Over!
WTG Way to go!
WTGP? Want to go private?  רוצה ללכת לפרטי?
WU? What's up?  מה קורה?
WUF? Where are you from?  מהיכן אתה?
WYSIWYG What you see is what you get  מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל
YMMV Your mileage may vary.
YMIA You're welcome in advance  אתה מוזמן מראש
X Kiss נשיקה
YO Years old
 
מודעות פרסומת

הוסף רשומת תגובה

5 תגובות

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)