חפש

כתיבה עסקית – מבני מכתבים- עברית

מבנה מכתב רשמי    
<שם האדם הכותב>                                            או                <שם הארגון>

<תאריך עברי>
<תאריך לועזי>
סימוכין: <מס' המכתב>


לכבוד: <שם הנמען, תפקיד>
<שם הארגון>
< כתובת>
<טלפון>
                                             
שלום רב,

                                                 הנדון: <נושא המכתב>

<גוף המכתב>

בכבוד רב,
<שם פרטי ומשפחה>
< תפקיד, מחלקה (רק אם נשלח מארגון)>

העתקים:
מצורפים:


מכתב פרידה לעובדים בארגון עקב סיום תפקיד (אי מייל)         
שלום,

בסוף החודש הקרוב אני מסיימ/ת את תפקידי במחלקת <שם המחלקה> וב<שם הארגון>. 
מחליפי בתפקיד הוא <שם המחליף>.
לאחר תקופה של x שנים אני יוצא/ת לדרך חדשה אבל נשאר לי מקום חם בלב ל<שם הארגון> ולמחלקת <שם המחלקה>. 
ברצוני להודות לכם על שיתוף הפעולה, העזרה והיחס האדיב שזכיתי לו מכם במהלך עבודתי כאן.


אני מאחל/ת ל<שם המחליף> הצלחה בתפקיד ומקווה שיזכה להמשך שיתוף פעולה.
בברכה,
<שם>
<מחלקה>
הזמנה לראיון      
                                                                                                <תאריך עברי>
<תאריך לועזי>
מספרנו: <סימוכין>

לכבוד:
<שם>
<כתובת>
<טלפון>

שלום רב,

הנדון: הזמנה לראיון קבלה לתפקיד <המשרה המוצעת>
פנייתך מיום xx/xx/xxxx

תודה על פנייתך אל ארגוננו.

הנך מוזמן לראיון אישי עם <מר/גב' שם, תפקיד>, שייערך בתאריך xx/xx/xxxx, בשעה xx:xx, ב<מקום>.

אנא הבא איתך <המלצות, תעודות>.

נבקשך לדייק.

נא אשר הגעתך בטלפון: <מס' טלפון>.

בכבוד רב,
<שם>
<תפקיד, מחלקה>

מכתב המלצה על עובד   
                                                   
תאריך לועזי
תאריך עברי

מספרנו:
לכבוד: <שם הנמען>
<שם הארגון>
<כתובת>


א.ג.נ,
שלום רב,

הנדון: המלצה על עובד
אנו מאשרים כי מר/גב' <שם העובד>, מס' זהות: <מס' ת"ז>, עבד בארגוננו בתקופה שבין התאריכים <תאריך התחלה> עד ל- <תאריך סיום> .
במסגרת עבודתו/ה שימש/ה כ<שם התפקיד>.
הוא/היא ביצע/ה את עבודתו/ה ב<מקצועיות/יסודיות/אחריות/וכד'> והפגין ידע רב בתחום <תחום העבודה>.
במסגרת עבודתו/ה היה/תה ממונה על <מס'> עובדים.
יחסי האנוש שלו/ה עם העובדים היו טובים ואופיינו ב<שיתוף פעולה/אדיבות/התחשבות בזולת/ וכד'>.
יחסיו עם הממונים היו מקצועיים, תוך נכונות לבצע כל משימה במומחיות רבה.

מר/גב' <שם העובד> הפסיק/ה את עבודתו בארגוננו עקב <סיבת העזיבה>.
אנו ממליצים עליו לתפקיד <התפקיד אליו מבקש להתקבל> ומאחלים לו/ה הצלחה.

בכבוד רב,
שם הממליץ
תפקיד בארגון, מחלקה 
מכתב התפטרות      
                           <שמך>
                          <כתובת, עיר, מיקוד, טלפון, אי מייל>
<תאריך>
לכבוד: <שם הנמען>
           <תפקיד>
<שם החברה>
<כתובת>
<עיר, מיקוד>
אל <שם הנמען> הנכבד,
בצער רב/בלב כבד אני מגיש בזאת את התפטרותי.
<תיאור הסיבה שהביאה להתפטרות בצורה עדינה ומנומסת>.
יומי האחרון ב<שם החברה> יהיה ב- xx ב<חודש> <שנה>. 
אשמח להיפגש עימך על מנת לדון בהעברת התפקיד למחליפי.
אני מאחל ל<שם החברה> ולעובדיה הצלחה רבה בשנים הבאות.
בכבוד רב,
<שמך>
<תפקידך> 

מכתב נלווה לקורות חיים + דרישת שכר  
                                                                                                                                                                                                                   <שמך>                                                  
                                                                                                                                                                                                                                   <כתובתך>                                              
                                                                                                                                                                                                                                   <טלפון, דואר אלקטרוני>                                                 
                                                                                                                                                                                                                                   <תאריך>                                                 
לכבוד: <שם הנמען, תפקיד>
<מחלקה>
<שם החברה>
<כתובת>
שלום רב,
בעקבות מודעת הדרושים לתפקיד <שם התפקיד>, שהתפרסמה ב<שם מקום הפרסום> בתאריך <תאריך הפרסום>, ברצוני להגיש את קורות החיים שלי ולהציע את עצמי לתפקיד זה.
הנני רואה את עצמי כמתאים לתפקיד זה מאחר שאני בעל ניסיון של <מס' שנות ניסיון> שנים בתחום זה וכישוריי עונים במדויק על דרישות התפקיד שציינת.
על פי בקשתכם במודעה, להלן השכר המבוקש על ידי לתפקיד זה: השכר נע החל מ<השכר המינימלי המבוקש> ש"ח עד <השכר המקסימלי המבוקש> ש"ח. דרישה זו נתונה לשינויים בהתאם להגדרת סמכויותי בתפקיד, התנאים וההטבות הנלוות לו.
אשמח לתאם עימך מועד לראיון.
אם יש לך שאלות או ברצונך לזמן אותי לראיון, אנא צור איתי קשר באמצעות טלפון מס' <מס' טלפון> או בדואר אלקטרוני שכתובתו: <אי-מייל>.
מצ"ב קורות החיים שלי.
אשמח לשמוע ממך.
בברכה,
<שמך>  
מכתב דחיית מועמד לעבודה    
                                                                                                   
תאריך עברי
תאריך לועזי
מספרנו: x

לכבוד: <שם המועמד>
<כתובת, עיר, מיקוד>

מר/גב' <שם משפחה> היקר/ה,

הנדון: הצעת מועמדות לתפקיד <שם התפקיד>

אנו מודים לך על הצעת מועמדותך והשתתפותך בראיון שנערך ביום .

לצערנו, אין בארגוננו משרה פנויה ההולמת את כישוריך כרגע, אולם אנו שומרים את פרטיך
במאגר המועמדים לעבודה בארגוננו; ואם תתפנה משרה מתאימה, נפנה אליך.

אנו מאחלים לך הצלחה.

בכבוד רב,
< שם >
< תפקיד, מחלקה>
מכתב תלונה על מוצר או שירות לקוי
לכבוד: שם החברה
לידי: שם האדם המטפל בתלונה (אם יש), מחלקה
הנדון: תלונה על שם המוצר/ השירות לגביו מוגשת התלונה
בתאריך xx/xx/xxxx שם הארגון הזמין/ רכש/ קיבל את שם המוצר, הדגם מחברתכם.
להפתעתנו, בעת פתיחת האריזה/ הרכבת המוצר/ הפעלת המוצר/ וכד' גילינו שתיאור הפגם/ תקלה/ וכד' במוצר.
נבקשכם לבדוק את העניין.
תודה על התייחסותכם לפנייתנו.
                                                            בכבוד רב,
                                                           שם המתלונן
                                                        תפקיד, מחלקה
מכתב תודה (לסיום שנה)      
לכבוד:
<שם האדם, תפקיד>
<מחלקה>
<שם הארגון>
לקוח יקר,
אנו מודים לך על האמון שנתת בנו בשנה שחלפה ועל תרומתך להצלחתנו.
מקווים שגם אנו תרמנו להצלחתך.
בפתחה של שנת xxxx נאחל לך שנת עסקים פוריה, שבה תמשיך לצמוח ולהתפתח.
בברכה,
משפחת <שם הארגון>
                                                                                 <תאריך לועזי: xx.xx.xxxx>
<תאריך עברי>

לכבוד: <שם המכותב>
<כתובת: רחוב, עיר, מיקוד>

שלום רב,

הרינו להביא לתשומת ליבך כי נכון למועד מכתב זה, לא התקבל תשלום עבור <תיאור המוצר/עסקה> על סך <סכום>.

הינך מתבקש/ת לשלם מיידית את הסכום הנ"ל, באמצעות כרטיס אשראי, בטלפון: xx-xxxxxxx, או לשלוח המחאה לפקודת <שם העסק>, לכתובת <כתובת העסק: שם, רחוב, מס', עיר, מיקוד>.

אם כבר הסדרת את התשלום, אנא ראה/י מכתבנו זה כמבוטל.

להבהרות נוספות באפשרותך להתקשר אלינו לטלפון: xx-xxxxxxx, בימי x-x, בין השעות xx:xx-xx:xx.


בכבוד רב,
<שם איש הקשר>
<מחלקה>
<שם הארגון>
מכתב תנחומים
תאריך עברי
תאריך לועזי
סימוכין
לכבוד
<שם>
<רחוב, מס'>
<עיר, מיקוד>
שלום רב,
קיבלנו את הודעתך על מות <שם הנפטר> ז"ל.
אנו משתתפים בצערך ומבטלים את <השירות/מנוי/אחר>.
בהתאם לכך, תישלח אליך המחאה על סך < סכום> ש"ח.
ההמחאה תונפק לפקודת הנפטר וזאת משום שעפ"י החוק לא ניתן לשנות את שם הנפרע ללא צו ירושה, צו קיום צוואה, צו מנהל עיזבון, או אסמכתא חוקית אחרת.
אם תועבר לנו אחת האסמכתאות הנ"ל, נוכל לשנות את שם המוטב המצוין בהמחאה לשם היורש החוקי.
הליך ההחזר אורך עד <משך ההחזר>.
אנו מקווים שלא תדע עוד צער.
בכבוד רב,
<שם השולח>
<תפקיד, מחלקה>

הוסף רשומת תגובה

0 תגובות