שיטה ללימוד כפולות התשע

למה אף פעם לא לימדת אותי את השיטה הזאת?

תגובה 1: