המפלצת גנבה את האבנים היקרות ואתם צריכים להחזיר אותן ולהרוג את המפלצת. השתמשו בחיצים כדי לזוז, במקש הרווח כדי לקפוץ, X כדי לתקוף ו-Z למהלך מיוחד. יש זמן קצוב לכל שלב. בהצלחה!